Προϊόντα

images/about_us.jpg

Φυτοφάρμακα

Φυτοφάρμακα

Η αύξηση της παραγωγής των φυτών, απαιτεί τον έλεγχο των εχθρών και ασθενειών των φυτών ώστε ο επαγγελματίας αγρότης να διασφαλίσει το μέγιστο της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής. Παρόλα αυτά, η χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων αγροτοχημικών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συνετότερη ώστε να εξασφαλίζεται η καθαρότητα της παραγωγής από υπολείμματα και να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ, ΕΔΑΦΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Υποστρώματα

Τα εδαφικά υποστρώματα είναι απαραίτητα για την σωστή ανάπτυξη των σποροφύτωνν και των φυτών, είτε στον αγρό, είτε σε γλάστρες, αφού με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τις ιδανικότερες συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών.

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Αρδευτικα

Η έλλειψη νερού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα δοκιμάσει η ανθρωπότητα στο μέλλον.Ήδη, τα πρώτα συμπτώματα της λειψυδρίας είναι ορατά με την αύξηση της τιμής του νερού, την εκ περιτροπής κατανάλωση και την ποιότητα του (υφαλμύρωση).

Ο επαγγελματίας αλλά και ο ερασιτέχνης πρέπει πλέον να οργανώσει το δίκτυο άρδευσης του με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα νερού για τα φυτά του.

ΦΥΤΩΡΙΑ - ΣΠΟΡΟΙ - ΒΟΛΒΟΙ

Σπόροι

Η αρχική εγκατάσταση των σωστών και πιστοποιημένων φυτών, βολβών, σπόρων ή μοσχευμάτων είναι ο βασικός παράγοντας για την μετέπειτα εξέλιξη της παραγωγής αλλά και του τελικού αποτελέσματος.

Είδη θέρμανσης

Θέρμανση

Η θέρμανση του σπιτιού, θεωρείτε μία από τις βασικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Οι τρόποι θέρμανσης διαφέρουν ανάλογα με τις συνήθειες του, τον τόπο ζωής του, τον αριθμό μελλών της οικογένειας του αλλά και της ηλικίας του.

Εργαλεία - Μηχανήματα - Αναλώσιμα

Εργαλεία για τον αγρότη

Οι καλλιεργητικές εργασίες του επαγγελματία ή του ερασιτέχνη επιτυγχάνονται με τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα. Η σωστή επιλογή των κατάλληλων εργαλείων επιτρέπει την μείωση του κόπου αλλά και του χρόνου που δαπανάται στην  πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών.

Βιολογικά εφόδια

Η Βιολογική γεωργία έχει καθιερωθεί πλέον στην συνείδηση του καταναλωτή και του παραγωγού ως η «καθαρή καλλιέργεια» αγροτικών προϊόντων. Όλο και περισσότεροι παραγωγοί ασχολούνται με την βιολογική γεωργία ώστε να διαφοροποιηθούν από την συμβατική παραγωγή, να επιτύχουν υψηλότερες τιμές των προϊόντων τους και συνειδητά πλέον να παραχθεί «καθαρό» προιόν υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Λιπάσματα

Λιπάσματα

Η θρέψη των καλλιεργειών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για μία επιτυχημένη καλλιέργεια.

Πρωτίστως, η γονιμότητα του εδάφους επηρεάζει την σωστή και υγιή ανάπτυξη του φυτού, από το στάδιο του σπορόφυτου μέχρι το στάδιο της παραγωγής. Η επάρκεια θρεπτικών συστατικών είναι ζωτικής σημασίας, γι αυτό και εμείς πρέπει να εφοδιάσουμε το έδαφος μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ιδιαίτερα εάν το αγροτεμάχιο μας έχει ξανακαλλιεργηθεί.

ΣΚΕΥΑΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η καταπολέμηση των παρασίτων στην σημερινή εποχή έχει γίνει επιβεβλημένη λόγω της αύξησης των πληθυσμών τους εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής, ειδικά στα αστικά κέντρα. Οι οικίες, οι επισιτιστικές επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία και γενικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι επιρρεπή στις προσβολές εντόμων και τρωκτικών και τυγχάνουν μέγιστης προσοχής ως προς την αντιμετώπιση των εχθρών αυτών αφού είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και χαρακτηρίζονται ως αποδεδειγμένοι φορείς ασθενειών για τον άνθρωπο.