• Φυτοχώματα

Ευφορον Γεωπονικό κατάστημα

ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ, ΕΔΑΦΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Τα εδαφικά υποστρώματα είναι απαραίτητα για την σωστή ανάπτυξη των σποροφύτωνν και των φυτών, είτε στον αγρό, είτε σε γλάστρες, αφού με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τις ιδανικότερες συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών.


Η χρήση του σωστού εδαφικού υποστρώματος συμβάλει στην δημιουργία ιδανικών συνθηκών pH του εδάφους, ανάλογα με τις απαιτούμενες τιμές, εξαρτώμενες από το είδος του φυτού. Ακόμη, εξασφαλίζει την πρόσληψη των βασικών θρεπτικών συστατικών, αφού τις περισσότερες φορές τα υποστρώματα είναι εμπλουτισμένα με τα απαραίτητα μακροστοιχεία. Τελικά, και λόγω της υφής του υποστρώματος συμβάλουν στην καλή, σωστή και ταχεία ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών.


Εν κατακλείδι, η σωστή επιλογή των κατάλληλων υποστρωμάτων παίζει  ρόλο στην σωστή ανάπτυξη των φυτών και συνίσταται η συμβουλή ειδικών γεωτεχνικών.

Υπόστρωμα  Στρώσιμο

Δείτε και ακούστε τις διαφημίσεις μας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •