• Λιπάσματα

Ευφορον Γεωπονικό κατάστημα

Λιπάσματα

Η θρέψη των καλλιεργειών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για μία επιτυχημένη καλλιέργεια.

Πρωτίστως, η γονιμότητα του εδάφους επηρεάζει την σωστή και υγιή ανάπτυξη του φυτού, από το στάδιο του σπορόφυτου μέχρι το στάδιο της παραγωγής. Η επάρκεια θρεπτικών συστατικών είναι ζωτικής σημασίας, γι αυτό και εμείς πρέπει να εφοδιάσουμε το έδαφος μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ιδιαίτερα εάν το αγροτεμάχιο μας έχει ξανακαλλιεργηθεί.

 

Για μία επιτυχημένη καλλιέργεια, το έδαφος μας πρέπει να είναι ‘ζωντανό’. Πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό οργανικής ουσίας το οποίο και προάγει την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών όπως μύκητες, ακτινομύκητες, μυκόριζες, βακτήρια, συμβιωτικά βακτήρια, βάκιλοι κτλ. Το ‘ζωντανό’ έδαφος ενεργοποιεί την λειτουργία των φυτών (ενεργοποιητής ριζικού συστήματος) αυξάνει την διάθεση θρεπτικών συστατικών, παράγει θρεπτικά συστατικά και γενικώς βοηθάει την ανάπτυξη των ριζών. Η σχέση συμβίωσης φυτών και μικροοργανισμών είναι αμφίπλευρη και τελικώς καταλήγει προς όφελος του παραγωγού χρησιμοποιώντας λιγότερα λιπάσματα βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα του εδάφους. Στην περίπτωση αυτή, η συμβολή του Γεωτεχνικού για την χρήση οργανικής ουσίας, αλλά και συνάμα λιγότερων και των κατάλληλων λιπασμάτων, είναι ουσιαστική γιατί θα βοηθήσει τον παραγωγό να μειώσει το κόστος της καλλιέργειας και τελικά να παράγει ποιοτικότερα φυτά δημιουργώντας ένα ζωντανό και υγειές έδαφος.

Το γεωπονικό κατάστημα ΕΥΦΟΡΟΝ διαθέτει:

Κοκκώδη λιπάσματα  Υδατοδιαλυτά κρυσταλλικά λιπάσματα Υγρά εξειδικευμένα λιπάσματα Οργανικοί μεταπλαστές εδάφους

           

 

Κοκκώδη λιπάσματα

Κοκκώδη λιπάσματα για ελιά, αμπέλια, δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά, γκαζόν, καλλωπιστικά και  άλλα φυτά.
Σε κάθε καλλιέργεια, τα κατάλληλα λιπάσματα στην σωστή ποσότητα, εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή προϊόντων, παράλληλα με την σωστή συμβουλευτική από έμπειρους γεωπόνους που συνεπάγεται και την μείωση του κόστους στις καλλιέργειες, την αποφυγή της άσκοπης χρήσης λιπασμάτων αλλά και της νιτρορύπανσης.
Πλήρη γκάμα από κοκκώδη και βασικά λιπάσματα, σύνθετα, απλά και οργανοχημικά,  κατάλληλα για ελιά, εσπεριδοειδή , διάφορες δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά, καλλωπιστικά και διάφορες και άλλα από πολλές και αξιόπιστες εταιρείες του χώρου Σε συσκευασίες 25 και 40 κιλών :

 • 11-15-15
 • 15-15-15
 • 20-10-10
 • 18-6-12+MgO+B
 • 26-0-0
 • 21-0-0
 • 34,5-0-0
 • 0-20-0
 • 20-10-0
 • 16-20-0
 • 0-0-30+10MgO
 • 0-0-50
 • Σειρά ENTEC
 • 12-8-16+3+ΤΕ
 • 40-0-0
 • 46-0-0
 • 21-7-14+Mg+Β
 • Σειρά TERRA, VETO, COMPLEHUMOSAN  (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚA)
 • Κτλ.

 

Υδατοδιαλυτά κρυσταλλικά λιπάσματα

 Υδατοδιαλυτά κρυσταλλικά λιπάσματα κάθε τύπου, που εξασφαλίζουν την σωστή λίπανση των καλλιεργειών και βοηθούν τον παραγωγό να επιτύχει το μέγιστο της παραγωγής και ποιότητας του προϊόντος του, σε επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές συσκευασίες:

 •  20-20-20+TE
 • 15-5-30+MgO+TE
 • 15-30-15+MgO+TE
 • 30-10-10+MgO+TE
 • 13-0-46 (ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙ)
 • 0-52-34 (ΦΩΣΦΟΡΙΚΌ ΚΑΛΙ)
 • ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ
 • ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ
 • ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΑΜΩΝΙΟ
 • TECHNIKAL ΟΥΡΙΑ
 • ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
 • ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ
 • Κτλ.

 

 

 

Υγρά εξειδικευμένα λιπάσματα

 Υγρά εξειδικευμένα λιπάσματα για επαγγελματίες και ερασιτέχνες του πρωτογενή τομέα, τα οποία εξασφαλίζουν την αντιμετώπιση τροφοπενιών και ελλείψεων των παραγωγικών και καλλωπιστικών φυτών, όπως:

 • Λιπάσματα-Ενεργοποιητές(Auxenol κ.α.)
 • Εκχυλίσματα φυκιών (Kelp100 κ.α.)
 • Πολυσακχαρίτες (GLASEO, Frutaliv)
 • Οργανικά σκευάσματα (Nifert, Οργανικό άζωτο κ.α.)
 • Σκευάσματα διόρθωσης αλατότητας εδαφών (Saltrad κ.α.)
 • Σκευάσματα χηλικού σιδήρου (Ultratain, Ferrplex κ.α.)
 • Σκευάσματα Βορίου (Tradebor κ.α.)
 • Σκευάσματα Ψευδαργυρου (Chelan Zn κ.α.)
 • Σκευάσματα Μαγνησίου (Power-6 κ.α.)
 • Σκευάσματα ιχνοστοιχείων (Super Elements, Ecoquel, Ruter AA κ.α.)
 • Σκευάσματα Ασβεστίου-Μαγνησίου (Bioestim Ca, Profi-cal, Theocal κ.α.)
 • Φωσφονικά (Agri-Fos 600, κ.α.)
 • Φυτορμονικα σκευάσματα (Viormon, Litosen κ.α.)
 • Διάφορα άλλα σκευάσματα (Μελάσα, προσκολητικά, κ.α.)
 

 

Οργανικοί μεταπλαστές εδάφους

 Οργανικοί μεταπλαστές εδάφους, οργανική ουσία και γενικώς βελτιωτικά υποστρώματα εδάφους, όπως Χρυσός Χούμος, Neogen κ.α.

Δείτε και ακούστε τις διαφημίσεις μας.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •