• Σπόροι
  • Αρωματικά
  • Βοβλβοί

Ευφορον Γεωπονικό κατάστημα

ΦΥΤΩΡΙΑ - ΣΠΟΡΟΙ - ΒΟΛΒΟΙ

Posted in Προϊόντα

Η αρχική εγκατάσταση των σωστών και πιστοποιημένων φυτών, βολβών, σπόρων ή μοσχευμάτων είναι ο βασικός παράγοντας για την μετέπειτα εξέλιξη της παραγωγής αλλά και του τελικού αποτελέσματος.


Η σωστά επιλεγμένη ποικιλία ή υβρίδιο κατά την εγκατάσταση της θα μας δώσει π.χ. την απαιτούμενη πρωιμότητα ή οψιμότητα της παραγωγής, την επιθυμητή αντοχή στις ασθένειες που θα αντιμετωπίσει το φυτό μας ανάλογα με την περιοχή και τις κλιματικές της συνθήκες, αλλά και την ποσότητα και διάρκεια της παραγωγής που επιθυμούμε.


Άρα κάθε ποικιλία ή υβρίδιο έχει διαφορετικές απαιτήσεις και επιλέγεται από τον παραγωγό ανάλογα τις απαιτήσεις του ίδιου.

Λάθος επιλογές σημαίνει και λάθος ή αποτυχία στην παραγωγή. Η σωστή ενημέρωση του επαγγελματία θα τον οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου του.

 

Δείτε και ακούστε τις διαφημίσεις μας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •