• Βιολογικά εφόδια

Ευφορον Γεωπονικό κατάστημα

Βιολογικά εφόδια

 


Η Βιολογική γεωργία προϋποθέτει την μείωση των εισροών και την αύξηση των καλλιεργητικών εργασιών. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και την μείωση της παραγωγής, αλλά και την αύξηση της τιμής του παραγόμενου προϊόντος.


Ο βιοκαλλιεργητής έχει να επιλέξει από μία μεγάλη γκάμα βιολογικών εφοδίων και να συμβουλευτεί τον γεωτεχνικό, για τις απαιτούμενες κάθε φορά καλλιεργητικές εργασίες, που θα του εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιοτική και ποσοτική παραγωγή, επιτυγχάνοντας το μικρότερο δυνατό κόστος καλλιέργειας.

 

Δείτε και ακούστε τις διαφημίσεις μας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •