• Συμβουλευτική

Ευφορον Γεωπονικό κατάστημα

Συμβουλευτική

Ο επαγγελματίας αγρότης αναζητά την καλύτερη ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής του στο μικρότερο δυνατό κόστος.

Οι συμβουλές και οι οδηγίες των γεωτεχνικών κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι οποίες θα διασφαλίσουν την ποιότητα της παραγωγής απαλλαγμένη από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, υψηλής διατροφικής αξίας με σεβασμό στο περιβάλλον (νιτρορύπανση, διάβρωση, σπατάλη νερού κτλ).

 

 

Ομοίως, ο ερασιτέχνης αγρότης και κηποτέχνης που αναζητά την ποιότητα αναπόφευκτα θα στραφεί στην βοήθεια εξειδικευμένου Γεωπόνου για την επίτευξη των στόχων του.

Δείτε και ακούστε τις διαφημίσεις μας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •